Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νέα Ιωνία 28-7-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 35η
Συνεδρίαση: 35η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 1/8/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014».
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
3. Αποδοχή μελέτης.
4. Έγκριση η μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι Προσωρινοί Ανάδοχοι του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων, του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
5. «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», με αντικείμενο την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας».
6. Αποδοχή χορηγίας για τα απαιτούμενα είδη εκτέλεσης παραγωγής στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία «COSMOTE».
7. Αποδοχή χορηγίας για την παροχή έξοδα της Λαμπαδηδρομίας, καθώς και του φωτογράφου του ασθενοφόρου στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από τον όμιλο «Eurobank».
8. Αποδοχή χορηγίας παραχώρησης χρήσης δυο ταπήτων στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία«ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ».
9. Αποδοχή χορηγίας για τις απαιτούμενες εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων και banner στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία INALAN.
10. Αποδοχή χορηγίας για την παροχή νερών αναψυκτικών και σνακ στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 100 χρόνων από την εταιρία «Σκλαβενίτης».
11. Εκτέλεση της με αρ. 9/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας( περιουσιακές διαφορές ) .
12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών.
13. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογη υπάλληλο Παρασκευή Κωτσιοπούλου του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για τη Δημοτική Κατασκήνωση – Απαλλαγή υπολόγου.
14. «Κατανομή ποσού ύψους 199.104,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του, για το διδακτικό έτος 2023-2024 και για το χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο του 2023.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window