Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία 24-6-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 32η                                              Συνεδρίαση 32η
Αρ.πρωτ.:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), τη ΤΡΙΤΗ 28/6/2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ΄αρ. 12/2022Πράξης ΟΕ και έγκριση νέου πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών για ανάληψη του έργου « Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».
2. Εισήγηση για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 13988/09-06-2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, καθώς και για την κατάρτιση ή μη των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σάκοι απορριμμάτων) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και του Νομικού Προσώπου: ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
3. Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού.
4. Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου
5. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικονομικού έτους 2022.
6. Ταμειακός απολογισμός οικ. Έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ)» του Δήμου μας.
7. Έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Νέας Ιωνίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel