Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία 23 /7/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 31η                                                                 Συνεδρίαση 31η
Αρ.πρωτ: 17589

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 27/7/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017».    Αναλυτικά
2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Β’ τρίμηνο.  Αναλυτικά
3. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής A΄ Εξαμήνου έτους 2021».    Αναλυτικά
4. Eξώδικη διαμαρτυρία στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο « INNOVATECH LIFT”.
5. Λήψη Απόφασης για την έγκριση των τριμηνιαίων καταστάσεων Β΄ τριμήνου 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».  Αναλυτικά
6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021.»  Αναλυτικά
7. Ταμειακός απολογισμός οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας.  Αναλυτικά
8. «Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η,5η, και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021.  Αναλυτικά
9. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ζ’ κατανομή έτους 2021».    Αναλυτικά
10. «Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού 972.000,00€ σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας έτους 2021».    Αναλυτικά
11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 00.6463.0001, με τίτλο: «Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων», συνολικού ύψους 998,20 €, με το Φ.Π.Α. 24% για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες που αφορούν την προώθηση των εμβολιασμών.    Αναλυτικά
12. Εγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρ.οχημάτων

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
κ. ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
κ. Αλατσίδου Ελένη
κ. Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window