Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία 23-6-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 30η                                                            Συνεδρίαση: 30η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πέριξ θεμέλιου λίθου της πόλης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων».
2. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμό 802.000,00 € (χρηματοδότηση από «Φιλόδημος ΙΙ» 600.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου 202.000,00€). Σύμφωνα με την 39540/4 – 5 -2023 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».
4. «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.5105/24-2-2023 (ορθή επανάληψη 19-6-2023) μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νέας Ιωνίας», καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού».
5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Προσωρινός Ανάδοχος του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου.
6. Πρακτικό αποσφράγισης-εισήγηση για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για το άγονο τμήμα διαγωνισμού υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διε΄θυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
7. « Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄ αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν 3852/2010 ».
8. « Εκτέλεση της με αρ. 1680/2022 απόφασης του ΣΤΕ ».
9. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΣΤ’ κατανομή έτους 2023».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window