Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία:   05/03/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                                    Συνεδρίαση 2η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα  13:30 π.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας κουκουναριάς που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 27β   

Μοιραστείτε
Close Search Window