Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  28 /2/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                                                 Συνεδρίαση   7η
Αρ.πρωτ: 5738

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 3  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο (αρ. πρωτ.5296/2020).
2.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002<<Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων>> του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη.
3.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 15.7135.0001 «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 συνολικού ύψους  1.289,60 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια κουρτινών (ρολοκουρτίνες με μηχανισμό) για το Β΄ ΚΑΠΗ.

Μοιραστείτε
Close Search Window