Συνεδριάσεις ΕΕ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νέα Ιωνία      18/4/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ. πρωτ:      11659
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                                         Συνεδρίαση 2η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ  23 Απριλίου  2019 και ώρα 11.00, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

«Εισήγηση  – Παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, Αλέξανδρου Ζαβαλέρη του Κωνσταντίνου, για κρίση σε πρώτο βαθμό».

                                                               

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Αντιδήμαρχος Παιδείας δια βίου μάθησης
Τσομπάνογλου Φώτιος
Γεωργιάδου Ελισσάβετ

Κοινοποίηση:
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Διευθυντή Διοικητικού
κ. Αλέξανδρου Ζαβαλέρη του Κωνσταντίνου με αποδεικτικό επίδοσης
 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel