Συνεδριάσεις ΟΕ|

                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία :  30-9-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 28η                                                        Συνεδρίαση   28η
Αρ. πρωτ: 35070                  

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών) 
   

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011  και ώρα  13:30   για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης και διαγραφή δέσμευσης της πίστωσης ύψους 650 € σε βάρος του Κ.Α.00.6463.0001 « έξοδα δημοσιεύσεων ανακοινώσεων» που εγκρίθηκε με την 229/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window