Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αγίου Γεωργίου 40                                                                  Νέα Ιωνία 28/9/2011
14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. 213 2000406

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας προκειμένου να διαθέσει  στους μαθητές των Λυκείων του Δήμου τα βιβλία ξένης γλώσσας επιθυμεί να λάβει προσφορές για τους κάτωθι τίτλους βιβλίων :

α/α   ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ                  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
1       Traveller level B1                   MM Publications
2       Traveller level b2                   MM Publications
3         FCE Buster                          GM Publications
4     Journey’s level B1+                Hillside Press
5   Upstream Intermediate        Express Publishing
6   Upstream upper                    Express Publishing
     intermediate 
7 Upstream advance C1           Express Publishing
  
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και μέχρι τις 3/10/2011 στο γραφείο Σχολικών Επιτροπών τηλ.: 213 2000 406

 

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                    ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                            ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window