Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νέα Ιωνία: 27 /10/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 28                                                                                     Συνεδρίαση 28η
Αρ. πρωτ. 26443

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 28Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) τη Τρίτη 1-11-2022 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
 2. 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 26368/27-10-2022
 4. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη 55.
 5. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Αίνου 9.
 6. Κοπή δέντρου επί της οδού Σεβαστείας & Σόλωνος.
 7. Κοπή δέντρου επί της οδού Ηπείρου & Ρόδων 58.
 8. Κοπή δέντρου επί της οδού Κάλβου & Ελευθερίου Βενιζέλου.
 9. Κοπή δέντρου επί της οδού Παφράς 12-14.
 10. Κοπή δέντρου επί της οδού Αργένους 20.
 11. Κοπή δέντρου επί της οδού θειρών κι ενός επί της οδού Δελμησού.
 12. Κοπή δύο δέντρων επί της οδού Νίγδης 58.
 13. Κοπή δέντρου επί της οδού Πλούτωνος 12.
 14. Κοπή δέντρου επί της οδού Εργασίας 81.
 15. Κοπή δέντρου επί της οδού Ομήρου 13.
 16. Κοπή τριών Βραχυχιτώνων επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 8.
 17. Κοπή δέντρου επί της οδού Γορτυνίας 8-10.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13136

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window