Συνεδριάσεις ΟΕ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νέα Ιωνία :   19/7 /2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 27η                                                                         Συνεδρίαση 27η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   TΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1.     Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2019 για το Β’ τρίμηνο.   
    Μοιραστείτε
Close Search Window