Συνεδριάσεις ΔΣ|

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νέα Ιωνία:  18-7-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 18η                                                                            Συνεδρίαση 18η
Αρ. πρωτ. :

Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
    
    Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την  Δευτέρα 22 Ιουλίου  2019  και ώρα 19.30, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1.    Εξειδίκευση ποσού.   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel