Συνεδριάσεις ΟΕ|

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   5/7/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 26η                                                              Συνεδρίαση 26η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1.     «Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Μιχάλη Σουρμελή, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων για τη Δημοτική Κατασκήνωση-Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου».     
    Μοιραστείτε
Close Search Window