Συνεδριάσεις ΟΕ|

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   28/6/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 25η                                                                Συνεδρίαση 25η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

  Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα  13:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

  1.     «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για τη συμμετοχή υπαλλήλου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας».   
    Μοιραστείτε
Close Search Window