Συνεδριάσεις ΠΖ|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νέα Ιωνία: 27/06/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 14η                                                                            Συνεδρίαση 14η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Ιουλίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών δέντρων (ελαιόδεντρα) επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 8-10
2.    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας Φλέμιγκ στην επιχείρηση «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑ, που βρίσκεται επί της οδού Μηδείας 113
3.    Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης στεγασμένου λιπαντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Οκταβίου Μερλιέ και Ανδρέου Δημητρίου 25
                                                                 
               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

          
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
Τακτικά Μέλη:
 
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη
       

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
           κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
          

Μοιραστείτε
Close Search Window