Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 16/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 27η                                                     Συνεδρίαση 26η Συναχιζόμενη
Αρ. πρωτ.: 27436

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 26η Συνεχιζόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www. epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.     10. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Αρ. Πρωτ. 25972.  Αναλυτικά  
2.     11. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Αρ. Πρωτ. 26145.  Αναλυτικά
3.     12. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Αρ. Πρωτ. 26028.  Αναλυτικά
4.     14. Συζήτηση επί της επιστολής του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου « Β. Χριστοδούλου» Αρ. Πρωτ. 26397.  Αναλυτικά
5.     15. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την μετατόπιση της Ρυμοτομικής και της Οικοδομικής Γραμμής στο Ο.Τ 278.   Αναλυτικά
6.     16. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου για διέλευση οχημάτων προς το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής «ΕΝΖΖΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε και ΣΙΑ Ε.Ε» που στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου με πρόσωπο στην αδιάνοιχτη οδό Βελικοπούλου στην Θέση της συμβολής με την Ελ. Βενιζέλου.  Αναλυτικά
7.     17. Μετατόπιση περιπτέρου στην οδό Ρούμελης, έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 86.  Αναλυτικά
8.     18. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Λαγκαδά 6.
9.     19. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Ακροπόλεως 36.
10.   20. Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου του στην οδό Αγίας Λαύρας 35.
11.   21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου που βρίσκεται επί της οδού Κανάρη 9.    Αναλυτικά
12.   22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών Πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Χρυσουπόλεως 1.  Αναλυτικά
13.   23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Ελλησπόντου 45.  Αναλυτικά
14.   24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη Μουριών που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Αλαμέιν 62.  Αναλυτικά
15.   25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο Βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Β. Βουλγαροκτόνου 3.  Αναλυτικά
16.   26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 70.  Αναλυτικά
17.   27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο Λευκών που βρίσκονται επί της οδού Περγάμου 56.  Αναλυτικά
18.   28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Λαοδικείας 6.  Αναλυτικά
19.   29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Φοίνικα και μιας Πιτσάρδιας που βρίσκονται επί της οδού Πυθαγόρα 22.
20.   30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο δένδρων που βρίσκονται επί της οδού Μητροπολίτου Τιμοθέου 2.  Αναλυτικά
21.   31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Πυθαγόρα 1.  Αναλυτικά
22.   32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών δένδρων (Λεύκες) που βρίσκονται επί της οδού Περγάμου 75-77.    Αναλυτικά
23.   33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο Λεμονιών που βρίσκονται επί της οδού Νικηταρά 25.  Αναλυτικά
24.   34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών Μουριών που βρίσκονται επί της οδού Χαλκοπματάδων 36.  Αναλυτικά
25.   35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Μανταρινιάς που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 10.    Αναλυτικά
26.   36. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Γορτυνίας 29.  Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  •  Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  •  Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ.
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel