Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα Ιωνία 27 -5-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 25η                                Συνεδρίαση 25η
Αρ.πρωτ.: 12651

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), τη ΤΡΙΤΗ 31/5/2022 και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. 4Η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30η Απριλίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση πρακτικού, έγκριση διαδικασιών για την ανάθεση άγονων τμημάτων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας το καλοκαίρι του έτους 2022 & καθορισμός των όρων της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.6638/21-03-2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. «Αποζημίωση του κ. Ευστράτιου Καστρινού – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
7. «Αποζημίωση της κ. Τάνκα Μπρουνίλντα – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
8. «Αποζημίωση της κ. Δέσποινας Ιατρουδάκη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0006 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ,συνολικού ύψους 2.496,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γκαγκά Νικολάου, Xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την προμήθεια ειδών για την αποφυγή του Κορωνοϊού για το οικονομικό έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο αρ.πρωτ.12508/2022).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window