Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 25η                                                   Συνεδρίαση: 25η

Αρ.πρωτ. 18979/14-6-2024

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 18/6/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητος (ΣΑΠ).
2 Έγκριση διατήρησης κλιμάκων εκτός της ρυμοτομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση  ακινήτου στην οδό Ελ Αλαμέιν 13.
3 Σύσταση Παγίας Προκαταβολής 2024 – Ορισμός υπολόγου.
4 Παραίτηση  από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας  εκ μέρους του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά των κ.κ. Σ.Τσιμινικάκη, Γ. Ταγκούλη και Ι. Βέλιου .
5 Εκτέλεση της με αρ. 466/2024 οριστικής αποφάσεως του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( μισθωτικές διαφορές ) – ψήφιση πίστωσης – παραίτηση από τα ένδικα μέσα .
6 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0017 για την προμήθεια και τοποθέτηση αγάλματος  με προτομή του Νικολάου Πλαστήρα.
7 Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής για την προμήθεια τεσσάρων μετρητών από την ΕΥΔΑΠ  για το Δήμο Νέας Ιωνίας.
8 Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών 2024 – Απαλλαγή υπόλογου.
9 Διαβίβαση της με αριθμ. 16519/29-5-2024 εισήγησης-Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΡΗΝΗΣ 13.
10 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου  στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 123.
11 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου  στην οδό ΩΡΩΠΟΥ 147.
12 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 4-8.
13 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου  στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 86.
14 Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.
15 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ 6.
16 Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7.
17 Kατασκευή αναπηρικής ράμπας στην οδό ΣΜΥΡΝΗΣ 37.
18 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο του κ. Ι.Λαζαρίδη .
19 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 48.
20 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φιλήντα 5.
21 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φωκαίας 27.

               

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

           

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window