Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία 20-5-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 23η                                                   Συνεδρίαση 23η
Αρ.πρωτ.: 11965

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), τη ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού μελέτης «Επικαιροποίηση -Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας, του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια (2022-2023) προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του, μερική τροποποίηση της με αριθ. 48/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου για το Τμήμα Γ του οικείου διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.11635).
6. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.11639).
7. Επιστροφή χρημάτων(αρ.πρωτ.11775).
8. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κουτσογιάννη Ζαφείρη ,xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως-Ε’ κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 €».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Tροποποίηση της 190/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, περί ορισμού δικηγόρου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window