Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία :  30/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:22η                                        Συνεδρίαση 22η
Αρ. πρωτ.19787

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και ώρα 13: 30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.  Έγκριση της με αρ. πρωτ. 18775-27/05/2014 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια. ανταλλακτικών και εργασίας για το KHO 6450 απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, MERCEDES ATEGO 1823 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.- Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του κωδικού προϋπολογισμού έτους 2014:Κ.Α. 20.6263.0001 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνολικού ύψους  10.332,00 ευρώ.  EAY  511-27/05/2014)  Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.- Α.Δ.Α.Μ.: 14REQ002070260 2014-05-27.(Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window