Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 24-1-2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                               Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
  

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 και ώρα  13:30 π.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο Ασκληπιού για την επιχείρηση «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας της ΠΕΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 5.       

Μοιραστείτε
Close Search Window