Συνεδριάσεις ΕΔ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νέα Ιωνία:30/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης:1                            Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ:34585                                                                       
                                                                          
                                                           Προς: 
                                                           Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
                                                           Δήμου Ν. Ιωνίας (Σύμφωνα με την 258/6-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

                                                                          
Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2.Προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
3.Προτάσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή  την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 19.00 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοιν:   1. Γραφείο Δημάρχου
            2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
            3. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
            4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
            5. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
            6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
            7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
            8. Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων

Μοιραστείτε
Close Search Window