Συνεδριάσεις ΕΔ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νέα Ιωνία:   29 /10/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Αρ. πρόσκλησης: 1                                                                               Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ :  24309                                                                  
                                                                          

                                                                             Προς: 
Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Ν. Ιωνίας   (Σύμφωνα με την 258/6-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

                                                                          

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2.    Προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
3.    Προτάσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή  την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 19.00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel