Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία       22/ 6 /2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 1η                            Συνεδρίαση 1η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00π.μ, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

Κοινοποίηση:
Διευθυντής Περιβάλλοντος
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γενική Γραμματέα

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel