Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία: 21-4-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:17                                                            Συνεδρίαση 17η
Αρ. πρωτ.: 9638

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Τετάρτη 27-4-2020 και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. 3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου Τριμήνου έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Συζήτηση – Ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» με αρ. πρωτ. 8341/8-4-2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Ψήφισμα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου «Χ. Παπαηλιοπούλου» με αρ. πρωτ. 7568/31-3-2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα προς Κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του αρθρ. 10 του ν. 4023/2011( Α΄220 ). Το με αριθμ. Πρωτ. 11894/23-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Εξέταση Αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ 236.

9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνία Αττικής ( Ο.Π.Α.Ν )».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
12. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Αμπατζόγλου 1.
13. Τοποθέτηση Οριοδεικτών για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης.
14. Παραχώρηση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Σεβαστείας 32.
15. Ανανέωση Χώρου Ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Μιλησίων 2.

16. Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της Αγίας Σοφίας 13.

17. Αίτημα για χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (Ψητοπωλείο-Εστιατόριο- Καφετέρια) της εταιρείας «Μ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, επί της οδού Βυζαντίου 108.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel