Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία: 9-5-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. πρωτ.:13962
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr                                                Ορθή Επανάληψη
Αρ. πρόσκλησης:19η                          19η Συνεδρίαση

Προς: Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 13-05-2024 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/20.12.2013 τ.Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ενσωμάτωση των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Ο.Π.Α.Ν, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν.5056/2023.
2. Κατάργηση οικονομικής εισφοράς τροφείων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νέας Ιωνίας.
3. Διαμόρφωση μνημείου θεμελίωσης της πόλης
4. Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας
5. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου “Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019”.
6. Παράταση της Σύμβασης του έργου: “Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017” (ανάδοχος: ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.).
7. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 1ου τριμήνου 2024 σωρευτικά.
8. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου τριμήνου 2024.
9. Άδεια τοποθέτησης πύργου σήμανσης για τη διοργάνωση του τελικού UEFA.
10. Εισήγηση για την διάθεση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Ινέπολης στο Σωματείο Ινεπολιτών και Κασταμονιτών
11. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8
12. Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτων.
13. Άδεια Τοποθέτησης Οριοδεικτών επί των οδών ΡΟΔΩΝ 23 & ΙΚΟΝΙΟΥ 7
14. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3.
15. Προσδιορισμός μιας (1) θέσης για ολιγόχρονη στάθμευση επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 132, έμπροσθεν της εισόδου του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα.
16. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ολυμπίας έναντι της εισόδου του Δημοτικού Σταδίου το Σάββατο 25/05/2024.
17. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 63.
18. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19.
19. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 24.
20. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ακριτών 7.
21. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βοσπόρου 84.
22. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Περγάμου 58.
23. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βάριτος 4.
24. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 10.
25. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ισμήνης 9.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
2. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window