Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νέα Ιωνία: 19-10-2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 19η                Συνεδρίαση  19η
Αρ. πρωτ:33160

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

Θέμα: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Μετά την ματαίωση της κατά της 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:30 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 18ης/31843/12-10-2017 πρόσκληση λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 23 του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική πρόσκληση.

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ          
                                                                 

Μοιραστείτε
Close Search Window