Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 392:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του κωδικού  30.7135.0008 για την προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητού μηνύματος. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel