Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία: 26-5-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 18                                                                    Συνεδρίαση 18η
Αρ. πρωτ.: 12499

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), τη Δευτέρα 30/5/2022 και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις σχετικές (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Εξέταση Αιτήματος του Ε. Αντωνόπουλου για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ 236.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 3. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4067/12 για σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημίωσης ιδιοκτησιών κειμένων στο Ο.Τ 357 του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 4. Γενικές Απογραφές κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού αυτοτελών οικισμών των Δήμων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 5. Σύμβαση Συνεργασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 6. Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιφανείας 18,00 τ.μ έμπροσθεν του Δημοτικού Σταδίου (Γυμναστηρίου) για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας « GREATEST DAYS».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 7. Κατανομή Β΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς & απόδοση της δαπάνης για το α΄ εξάμηνο του 2022 στους επτά(7) σχολικούς τροχονόμους.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 8. Ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 9. Ψήφισμα – επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου «Χ. Παπαηλιοπούλου» με αρ. πρωτ. 7568/31-3-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 10. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 11399/16-5-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 11. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ. πρωτ. 11400/16-5-2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
 12. Συζήτηση – Ψήφισμα επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου «Χ. Παπαηλιοπούλου» με αρ. πρωτ. 12070/23-5-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
 13. Συζήτηση – Ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 12332/25-5-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window