Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία: 18-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:16                                                                 Συνεδρίαση 16η
Αρ. πρωτ.: 6493

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη Τετάρτη 23-3-2022 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  2. 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  3. Αγορά Ακινήτου εκτός του Δήμου Ν. Ιωνίας για τις ανάγκες της στέγασης της Δ\νσης Περιβάλλοντος και καθορισμός της Σχετικής Διαδικασίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  4. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 1524/21-1-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  5. Ψηφίσματα των Δημοτικών Παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση» & «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 5044 & αρ. πρωτ. 5997.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
  6. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 5043.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
  7. Συζήτηση επί της Επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Εκτός Σχεδίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
  8. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
  9. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
  10. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window