Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νέα Ιωνία: 12-7-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 16η                              Συνεδρίαση 16η
Αρ. πρωτ. : 16595

      
                                                                      Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                         Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 16  ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 11.00 π.μ., προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:  
                                                                                                                     
1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του κ. Κοτσόβολη Γεωργίου για την συμμετοχή του στον παγκόσμιο διαγωνισμό Μαθηματικών ο οποίος θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία.

Μοιραστείτε
Close Search Window