Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 276:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση και η δαπάνη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 16/7/2018. 

Μοιραστείτε
Close Search Window