Συνεδριάσεις ΠΖ|

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 15η                                                                             Συνεδρίαση 15η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας (ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουλίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.    Παράταση έγκριση μελέτης οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα όμβριων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας»     

Μοιραστείτε
Close Search Window