Συνεδριάσεις ΠΖ|

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 15η                                                                             Συνεδρίαση 15η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας (ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουλίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.    Παράταση έγκριση μελέτης οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα όμβριων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας»     

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel