Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία 21/07/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:11                                                   Συνεδρίαση 12η
Αρ. πρωτοκόλλου: 26264

  Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα – Αγ. Γεωργίου 40) την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 14.30, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3. Καθορισμός χώρου στάθμευσης ασθενοφόρου στο ΝΕΦΡΟΣ Ε.Π.Ε.
4. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους για το 2010.
5. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων.
6. 6η αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
7. Σύμβαση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ν. Ιωνίας και ΟΣΚ Α.Ε. για την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων.
8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: Ενοποίηση χώρων πρασίνου και κατασκευή δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας στη συνοικία Περισσού (Πράσινη ζωή στη πόλη.
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου:Βελτίωση ολισθηρότητας οδοστρωμάτων δημοτικών οδών.
10. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού πίνακα για το έργο: Συντήρηση Ασφαλτοταπήτων Δημοτικών Οδών.
11. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας.
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου νέων τιμών του έργου: Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Ελευθερούπολης (Πράσινη ζωή στη Πόλη).
13. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: Διάνοιξη οδού Κυδωνιών.
14. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: Υπόγειος καθαρισμός και επισκευή δικτύου ομβρίων.
15. Αποδοχή αίτησης μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από την Δημοτική επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (ΔΕΠΕΔΑ) στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
16. Έγκριση για εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας την απασχόληση κατά τις Κυριακές και Αργίες και καθιέρωση ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού που με απόσπαση θα απασχοληθεί στη Δημοτική Κατασκήνωση στο Αλεποχώρι Αττικής για το έτος 2010 και συγκεκριμένα από Ιούνιο έως και 15 Αυγούστου.
17. Έγκριση απολογισμού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΔΟΝΝΙΑ, έτους 2009.
18. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 17/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΝΝΙΑ Δήμου Ν. Ιωνίας που αφορά στην έγκριση ταμειακού απολογισμού, οικ. έτους 2009.
19. Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος Δράσης έτους 2010, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Αθλητικός Οργανισμός Νέας Ιωνίας Αττικής.
20. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 38/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού, που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2010.
21. Κατανομή λειτουργικών δαπανών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ δόση οικ. έτους 2010.
22. Διαγραφή ποσού από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ένταξης στη ρύθμιση του Ν. 3801/2009.
23. Επιστροφή χρημάτων από παράβολο διαμονής αλλοδαπών.
24. Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή κατασκηνωτή.
25. Επιστροφή χρημάτων.
26. Διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ

 

Κοιν: κ. Δήμαρχο
          Σωματεία, Συλλόγους                                          
          Τοπ. Οργανώσεις Κομμάτων    

Μοιραστείτε
Close Search Window