Συνεδριάσεις ΔΣ|


          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νέα Ιωνία: 11-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 10η                                       Συνεδρίαση 10η
Αρ. πρωτ. : 10848
                                                                      Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                         Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ   15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019  και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:                                                                       
1.    Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου.

Μοιραστείτε
Close Search Window