Συνεδριάσεις ΟΕ|

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία : 5 /4/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 14η                                                                      Συνεδρίαση14η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ 9 AΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα  14:20, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης και κατακύρωσης λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση ετοιμόρροπων επικίνδυνων κτισμάτων».  

Μοιραστείτε
Close Search Window