Συνεδριάσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία  18 / 3 / 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης:   10η                                                       Συνεδρίαση  10η
Αρ. πρωτ: 9775
                                                                  

                                                                   Προς :  Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ., για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:         
1) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση εξόδων φιλοξενίας, αντιπροσωπείας από το Λευκόνοικο της Κύπρου.
    Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός της επίσκεψης αντιπροσωπείας από το Λευκόνοικο της Κύπρου στις 24 Μαρτίου 2009 και θα πρέπει να έχει εκδοθεί ένταλμα για την κάλυψη των δαπανών.

 

Κοιν:  Βλάχος  Χρήστος                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                        
  Καναβός Μιλτιάδης                                                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Μιστριώτης Κων/νος                                    
 Χαμαλίδης Θεόδωρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ  
Ζαράνη Χαρά       

                                                                                                  
          
                                                                                                                                  
          

                                                                       

   
          

 

Μοιραστείτε
Close Search Window