Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                     ... Διαβάστε περισσότερα → Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας.

Επαναληπτική Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Διαβάστε περισσότερα → Επαναληπτική Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

ΚΕΒΡΕΦΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ... Διαβάστε περισσότερα → ΚΕΒΡΕΦΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» που συλλέγονται στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» που συλλέγονται στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση ατομικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων του Δήμου

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση ατομικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων του Δήμου

Close Search Window
el
enel