Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά στην Ετήσια προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών έτους 2017-2018 για τις ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και  των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). Συγκεκριμένα αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, λιπαντικών και βιοκαυσίμου για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια. Η λομενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 657.681,74 € με ΦΠΑ από τα οποία τα 555.046,94 € με ΦΠΑ θα χρεωθούν σε κωδικούς του Δήμου.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μοιραστείτε
Close Search Window