Αποφάσεις 16ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 182: “Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 16ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 15ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 170: “α) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22/2011 τμήματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 15ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 14ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 153: “Έγκριση Πρακτικού και Ανακήρυξη Αναδόχου... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 14ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 13ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 145: “α) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/2011 μελέτης τμήματος... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 13ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 12ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 120:  “α)Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 12ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 11ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 110: “Ψήφιση εγκρίσεων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 11ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 10ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 93: “Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 10ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 9ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 84: “Έγκριση  12562/2011 Μελέτης και κατάρτιση όρων... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 9ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 8ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 71: “Εκτέλεση της με αριθμό 65/2011 αποφάσεως του... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 8ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις 7ης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 59: “Εξώδικη απάντηση του Δήμου Νέας Ιωνίας στην... Διαβάστε περισσότερα → Αποφάσεις 7ης Οικονομικής Επιτροπής

Close Search Window
el
enel