Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Π.Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤ.  
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 32 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Ξ. Σαμαροπούλου
Τηλέφ. : 2132000405
Νέα  Ιωνία 11/07/ 2011

Θέμα: Ανάρτηση για υποβολή προσφορών που αφορούν προμήθεια οικολογικών χρωμάτων για το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής εκπ/σης

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α’θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωνίας, πρόκειται να προμηθευτεί οικολογικά χρώματα για το Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.300,00 € με το ΦΠΑ 23%.

Αναλυτικά :
 

  1. Προμήθεια πλαστικών οικολογικών χρωμάτων παλ αποχρώσεων : 550 λίτρα.
  2. Προμήθεια ακρυλικών οικολογικών χρωμάτων παλ αποχρώσεων : 150 λίτρα
  3. Προμήθεια οικολογικών ελαιοχρωμάτων (ριπολίνες) παλ αποχρώσεων : 30 λίτρα.

Όλα τα προαναφερόμενα θα είναι οικολογικά χρώματα, θα φέρουν το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘μαργαρίτα’) ως ένδειξη ότι το χρώμα είναι οικολογικό, θα είναι σύμφωνα με τα Οικολογικά κριτήρια των  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Ευρωπαϊκή Απόφαση ΕΕ C (2008) 4453}, και τα Οικολογικά Κριτήρια των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Ευρωπαϊκή Απόφαση ΕΕ C (2008) 4452 }.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο τηλέφωνα : 213 2000 433 & 213 2000 405, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραπάνω προμήθεια και να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά έως και τις 15-07-2011 στο γραφείο μας.
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window