Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Νέα   Ιωνία  24 / 10  / 2013
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαλείων για τα εξωτερικά συνεργεία ( Τροχοί , Δράπανο, Κομπρεσερ , Μπουλονοκλειδο ) ενδεικτικού προϋπολογισμού 1648,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 37823/2013 μελέτη Δ/νσης Καθαριότητας.

Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν την 31 / 10 / 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – 1ος Όροφος – Τμήμα Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .

Στο άνοιγμα των προσφορών  έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται αν το επιθυμούν οι προμηθευτές που κατέθεσαν οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών – Τηλ. : 2132000459 κ. Αντώνιος Στάθης

   

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

                                        ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window