Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 55 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ. Α’/2012).
  • Του Π.Δ/τος 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 99 Α’/22-4-2023)
  • Του Π.Δ/τος 8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 16 A΄/25-1-2023)
  • Την υπ’αριθμ. 8/2023 από 05-05-2023 απόφαση του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ΄ αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμοί κομμάτων, συνδυασμοί ανεξάρτητων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Β1’ Αθηνών (Βόρειος Τομέας) για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
  • Την υπ’αριθμ. 8/2023 από 05-05-2023 απόφαση του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι Βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 528114/03-05-23 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Β1΄ Εκλογικής Περιφέρεις Βορείου Τομέα Αθηνών.
3. Την υπ’ αριθμ. 541839/05-05-23 Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Αττικής, περί των ανακηρυχθέντων υποψηφίων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων.
4. Την υπ΄αριθμ. 549396/08-05-2023 απόφαση της Περιφερειάρχη ΑθΗΝΩΝ , ορίζεται όπως οι ειδικοί εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ιωνίας, θα ψηφίσουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 στο 562ο Εκλογικό τμήμα που στεγάζεται στο 6ο Λύκειο Ν. Ιωνίας Σαλαμίνος & Καλλίπολης , της Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Για τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογική Περιφέρεια Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών:

  • Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί όπως η επισυναπτόμενη προκήρυξη της Περιφερειάρχη Αττικής
  • Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της Β΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας είναι δέκα έξι (16).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 21η Μαΐου 2023 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρας 07.00 μέχρι 19.00, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν καθορισθεί με την 528114/03-05-23 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.

Δείτε παρακάτω τα:

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window