Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΙΩΝΙΑ     20 / 06 / 2011
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22886

                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Με την αρ. πρ. 171/2011 Πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την  «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο. Τ. 445 της περιοχής του Δήμου Ν. Ιωνίας, για τον χαρακτηρισμό του σε χώρο στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου και γηπέδου αποθήκευσης».

Καλούνται λοιπόν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση αυτή όπως υποβάλλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της Δημοσιεύσεως της παρούσης τις τυχόν Ενστάσεις τους στο Δήμο.  Η παρούσα να δημοσιευτεί:

Α) δια του τύπου σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στα πλέον περίοπτα μέρη του Δήμου.

Β) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σύμφωνα με το πρόγραμμα διαύγεια.

 

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                            ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  

                                                             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window