Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αρ.Πρωτ.  39992
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Ν. Ιωνία  12/11/2009
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Mε την  υπ’ αριθμό 320/2009 Πράξη του  το Δημοτικό  Συμβούλιο προτείνει την  «Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου για την μετατροπή με τον χαρακτηρισμό του ως «πεζόδρομο» της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ στο τμήμα της, από την είσοδο των Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου – εκκλησίας Αγίου Γεωργίου έως τη διασταύρωση με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης (Ο.Τ. 150 & 153)».

Καλούνται λοιπόν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την Τροποποίηση αυτή όπως υποβάλλουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της Δημοσιεύσεως της παρούσης τις τυχόν Ενστάσεις τους στο Δήμο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί δια του τύπου σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στα πλέον περίοπτα μέρη του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window