Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία οι νέοι εκλογείς (18 ετών) που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσουν οι Δήμοι και οι κοινότητες από 1ης Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. (Α’ αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου κάθε έτους).

 Οι νέοι αυτοί εκλογείς έως τώρα δεν ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα αν προκηρύσσονταν εκλογές από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου του έτους εγγραφής των.

 Σύμφωνα με το Ν. 3731/2008 επέρχεται τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας ως προς το συγκεκριμένο θέμα και ως εκ τούτου οι νέοι εκλογείς γεννηθέντες το έτος 1991 που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους Α’ Αναθεώρησης Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2009 θα συμμετάσχουν απρόσκοπτα στην ψηφοφορία στις προσεχείς ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009.

 

       Εκ του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
 

Μοιραστείτε
Close Search Window