Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Τον περασμένο Οκτώβρη, με επιστολή της περιφέρειας προς τους Δήμους της Αττικής, ζητήθηκε η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση των απορριμμάτων, στη διαλογή στην πηγή και σε αποκεντρωμένες δράσεις. Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων προσδιορίστηκε ότι αναφέρεται σε Δήμους ή ομάδες Δήμων. Το  σχέδιο αυτό θα στηρίζεται στην συμμετοχή των πολιτών, στις αρχές της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με στόχο την οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Θα θέτει ως προτεραιότητα την δραστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων στους πράσινους κάδους και την εφαρμογή προγράμματος διαλογής των υλικών στην πηγή στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία.

Ο Δήμος μας, ξεκίνησε επαφές με όμορους Δήμους, την Περιφέρεια και τον ΕΣΔΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής), προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης κοινών υποδομών που θα εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, πιο ορθολογική διαχείριση,  αλλά και ταυτόχρονα θα ενισχύουν και θα πολλαπλασιάζουν τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, την διάδοση της προσπάθειας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Αποτέλεσμα αυτών των διερευνήσεων είναι η κοινή απόφαση 4 όμορων Δήμων δηλαδή της Νέας Ιωνίας, της Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου να προχωρήσουν από κοινού στη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης είναι ανοικτό προς μελέτη και υπόκειται προς διαβούλευση, ενώ η τελική μορφή του θα διαμορφωθεί και θα τεθεί εκ νέου στη δημοσιότητα.

Δείτε το σχέδιο διαχείρισης

Μοιραστείτε
Close Search Window