Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


                                                                                                                                   Αθήνα, 31 Μαΐου 2017                           
 
                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με πολύτιμα συμπεράσματα για την επίτευξη  της μεγάλης προσπάθειας Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αττική ολοκληρώθηκε η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), η Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ) και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ), την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Τιτάνια.
Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο Αναπληρωτής Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο Γ.Γ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών Ευάγγελος Καπετάνιος, η Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά , ο Σταύρος Ιατρού Μέλος της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αλλά και οι Πρόεδροι της ΠΕΔΑ και της ΕΝ.Δ.Α, Νίκος Σαράντης και Παύλος Καμάρας αντιστοίχως, ανέπτυξαν τους προβληματισμούς, τις δράσεις, τις αγωνίες και εν κατακλείδι το πλαίσιο αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε μια επιτυχή έκβαση το εγχείρημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.  Οι τελικές τοποθετήσεις συνοψίζονται σε έξι βασικούς άξονες. Τα τελικά συμπεράσματα είναι τα εξής: 
 Όλες οι πλευρές αξιολόγησαν ως εξαιρετικά θετική την έναρξη, εκ νέου, του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Ενός διαλόγου που οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις.
 Η Αυτοδιοίκηση χαιρέτισε τις ανακοινώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου για την χρηματοδότηση των Δήμων με τρία προγράμματα που αφορούν δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 1Ο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο 150 εκατ. και τα άλλα δύο μικρότερα των 10 εκατ. έκαστο.
 Αποτέλεσε κοινή παραδοχή η επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα ο ΠΕΣΔΑ εντός της επόμενης διετίας, χωρίς να υπάρξουν χρονοτριβές και περαιτέρω παρατάσεις της υφιστάμενης λειτουργίας. Είναι ξεκάθαρη η βούληση όλων να μην παραταθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.
   Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τον σχεδιασμό των εργοστασίων διαχείρισης υπό τον ΕΣΔΝΑ. Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο εν λόγω σχεδιασμός και να αναπτυχθεί με σαφήνεια σε λεπτομερή βάση.
  Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από την πλευρά των Δήμων να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους τα πράσινα σημεία και τις υποδομές όπως επίσης δεν δύνανται να επωμισθούν τα πρόσθετα βάρη από τη διακίνηση των απορριμμάτων. Επιπροσθέτως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να επιβαρύνουν τους πολίτες περεταίρω με τυχόν πρόσθετα βάρη μέσω των δημοτικών τελών.   
  Με τη διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, τα αρμόδια υπουργεία, η περιφέρεια και οι δήμοι προχωρούν με αποτελεσματικές συνέργιες όπου απαιτείται, με λύσεις και θεσμικές παρεμβάσεις, για να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Στόχος όλων να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος της Αττικής με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες.
 
                                                                                                 Από το Γραφείο Τύπου 

                                                                         

Μοιραστείτε
Close Search Window