Δελτία Τύπου|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νέα Ιωνία, 27/3/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.: 8441
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4321/2015

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/21-3-2015/Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», παρέχεται δυνατότητα, στους οφειλέτες του Δήμου Νέας Ιωνίας, ρύθμισης των οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1/3/2015 καθώς αυτές που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/5/2015, για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από 30% έως 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι 26/5/2015.
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Αγίου Γεωργίου 40 – 14234) στα  τηλέφωνα 2132000417 – 2132000448 – 2132000422 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης:

Μοιραστείτε
Close Search Window