Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νέα Ιωνία, 29/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.: 38136
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4304/2014

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014/Α’) «Έλεγχος των οικονομικών ….», παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου να υπαχθούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφληση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και των αριθμό των δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 30/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Αγίου Γεωργίου 40 – 14234).

Αρμόδιοι υπάλληλοι Θεόδωρος Καλλίτσης (213 2000 417), Ιωάννα Σπυροπούλου (213 2000 448), Νίκος Βογιατζόγλου (213 2000 422) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window